Par mums order@ps24.lv (+371) 25 751 375 PRINT & SERVISS Grozs (0.00 €) По-русски
 

Dezinfekcijas tīrīšanas līdzeklis bez aromāta Sanitec MULTI ACTIV, 750ml

Zīmols No name
Artikuls 403504
Svītrkodu: 1821S
Piegādātāja noliktavā (6)
6.44
Ar PVN 21%
Piegades veidi :
Saņemt birojā :
Bezmaksas
1 Darba diena
Omniva :
3.50 €
5 Darba diena
DPD :
5.00 €
5 Darba diena
Piegāde ar kurjeru :
9.00 €
5 Darba diena

Iepakojums: 750ml, pH 11. Iznīcina 99,9% baktērijas, sēnītes un vīrusus. Universāls dezinficējošs attaukošanas līdzeklis uz spirta bāzes, gatavs lietošanai bez aromāta. Antibakteriālā aktīvā viela nodrošina grampozitīvu un gramnegatīvu baktēriju, sēnīšu, pelējuma, vīrusu (gan iekapsulētu, gan neiekapsulētu) un nepatīkamu smaku noņemšanu no virsmām. Piemērots visu ūdens izturīgu virsmu un virsmu kas nonāk saskarē ar pārtiku dezinficēšanai. Izmantošanas veids: veicot ikdienas tīrīšanu, uzklājiet tieši uz apstrādājamās virsmas un pēc tam noslaukiet ar drānu vai papīru. Dezinficēšanai ļaujiet iedarboties vismaz 5 minūtes baktericīdai iedarbībai vai vismaz 15 minūtes fungicīdai un virucīdai iedarbībai. BIOCĪDS LV07052020/3692. Mikrobioloģiskās aktivitātes testi: EN1276 “Baktericīdā aktivitāte ar traucējošām vielām”, EN1650 “Fungicīdā aktivitāte ar traucējošām vielām”, EN13697 “Baktericīdās/fungicīdās aktivitātes virsmas tests”, EN14476 “Virucīdās aktivitātes tests suspensijā”. Iekļautās virsmaktīvās vielas ir bioloģiski noārdāmas atbilstoši kritērijiem, kas noteikti Eiropas Direktīvā 648/2004/EK un turpmākajos grozījumos. Atbilst H.A.C.C.P. (apstiprināts izmantošanai PĀRTIKAS jomā). Brīdinājuma uzraksti: H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Drošības prasību apzīmējumi: P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P103 Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas un ievērojiet tās. P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P370+P378 Ugunsgrēka gadījumā izmantojiet tradicionālos ugunsdzēšanas līdzekļus: oglekļa dioksīdu, putas, putekļus un ūdens strūklu. P501 Atbrīvojieties no satura/tvertnes saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.