Par mums order@ps24.lv (+371) 25 751 375 PRINT & SERVISS Grozs (0.00 €) По-русски
 

Želeja WC tīrīšanai Cillit Lemon, 750ml

Zīmols No name
Artikuls 401571
Svītrkodu: 252203
Piegādātāja noliktavā (12)
5.07
Ar PVN 21%
Piegades veidi :
Saņemt birojā :
Bezmaksas
1 Darba diena
Omniva :
3.50 €
5 Darba diena
DPD :
5.00 €
5 Darba diena
Piegāde ar kurjeru :
9.00 €
5 Darba diena

Iepakojums: 750ml. Brīdinājuma uzraksti: H315 Kairina ādu. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Drošības prasību apzīmējumi: P102 Sargāt no bērniem. P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P264 Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. P280 Izmantot aizsargcimdus. P302 Saskarē ar ādu: nomazgāt ar lielu ūdens un ziepju daudzumu. Ja rodas ādas kairinājums: lūdziet mediķu palīdzību. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.