Par mums order@ps24.lv (+371) 25 751 375 PRINT & SERVISS Grozs (0.00 €) По-русски
 

Universāls tīrīšanas līdzeklis uz spirta bāzes Sanitec SANIALC, 5L

Zīmols No name
Artikuls 397485
Svītrkodu: 1425
Piegādātāja noliktavā (2)
18.02
Ar PVN 21%
Piegades veidi :
Saņemt birojā :
Bezmaksas
1 Darba diena
Omniva :
3.50 €
5 Darba diena
DPD :
5.00 €
5 Darba diena
Piegāde ar kurjeru :
9.00 €
5 Darba diena

Iepakojums: 5L, pH 8. Aromatizēts. Koncentrāts. Ātri žūstošs tīrīšanas līdzeklis uz spirta bāzes visu ūdens izturīgu virsmu, grīdu tīrīšanai un attaukošanai. Novērš nepatīkamas smakas un atstāj telpā patīkamu aromātu. Virsmas pēc apstrādes nav papildus jāskalo ar ūdeni. Neatstāj švīkas. Lietošana ar rokām: 1-2 vāciņi/5L ūdens. Atbilst H.A.C.C.P. (apstiprināts izmantošanai PĀRTIKAS jomā). Brīdinājuma uzraksti: H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Drošības prasību apzīmējumi: P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis/seju. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.